Jak złożyć wniosek o program 500+?

0
97

Choć wielu wróżyło rychły upadek programu 500+, ten utrzymuje się już ponad 1,5 roku (od kwietnia 2016 roku). Sam projekt być może nie przyczynił się w tak dużym stopniu jak zakładano, do zwiększenia dzietności, ale trzeba przyznać: jest to konkretna pomoc, którą doceniają polskie rodziny.

Co należy zrobić, aby otrzymać 500+? Wystarczy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – w tym momencie nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy dostęp do komputera i sieci. Jeśli masz problem ze złożeniem wniosku – odpowiedź portal http://program500plus.org.pl/.

Elektronicznie…

W każdej chwili można przystąpić do programu. Ale co jakiś czas formularze muszą składać również osoby, które już korzystają z 500+. Stosowny dokument można złożyć przez Internet – można to zrobić przy użyciu kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS lub profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl.

Jest to wygodna forma – nie trzeba stać w kolejkach, wystarczy kilka kliknięć i… gotowe.

Banki

Jak w praktyce wygląda składanie wniosku np. przez bank? Podmiot ten nie weryfikuje danych, ani prowadzi żadnych dalszych działań w zakresie obsługi wniosków – przekazuje je jedynie odpowiedniemu organowi (gminie), który weryfikuje wniosek i wydaje decyzję. Formularze dostępne są na stronach banków.

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, co daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną różnego rodzaju dokumentów – również tych dotyczących programu 500+. Wniosek elektroniczny jest dostępny na PUE ZUS, może go wypełnić każdy, kto ma tam założony profil.

…i tradycyjnie

Wniosek można również złożyć w tradycyjny sposób – udając się do urzędu lub przesyłając formularz listem poleconym. Należy pamiętać, że chodzi tutaj o jednostkę samorządową w miejscu zamieszkania, nie zameldowania.

Co zawiera wniosek

W samym wniosku koniecznie powinny znaleźć się dane osób występujących o świadczenie (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, stan cywilny) oraz dzieci pozostających na utrzymaniu (tutaj również imię, nazwisko, numer PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia).

Należy także wykazać (w przypadku o starania otrzymania pieniędzy z programu 500+ na pierwsze dziecko), że rodzina ma faktycznie niskie dochody. Nie jest jednak wymagane zaświadczenie z urzędu skarbowego.