Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

0
154

Aż do początku 2009 roku nie było obowiązku posiadania świadectwa certyfikacji energetycznej nieruchomości. Jednak już od kilku lat każdy właściciel budynku mieszkalnego musi posiadać taki dokument. Wbrew pozorom procedury, które trzeba wypełnić niosą za sobą więcej pożytku niż szkód. Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem opisującym specyfikację budynku od strony zużycia energii. Dzięki posiadaniu takiego certyfikatu możliwe jest zapewnienie zarówno energii cieplnej jak i energetycznej. Dokumentacja techniczna budynku będzie więc niekompletna, jeżeli nie będzie zawierała świadectwa energetycznego budynku. Nie jest możliwe również korzystanie z nieruchomości wybudowanej bądź modernizowanej po 2009, która nie posiada świadectwa energetycznego.

Procedura uzyskania świadectwa energetycznego

Aby dana nieruchomość mogła dysponować dokumentem świadectwa energetycznego należy zgłosić się do eksperta z branży instalacyjnej. Fachowców o takiej specjalizacji można znaleźć np. w firmie Unicon. Do obowiązków właściciela lub inwestora budynku należy dostarczenie osobie wykonującej czynności niezbędnej dokumentacji, która składa się z projektu budowlanego bądź dokumentu z przeprowadzonej inwentaryzacji budynku. Jeżeli osoba mająca prawa do danej nieruchomości nie posiada wyżej wymienionych dokumentów, to koszty uzyskania świadectwa wzrastają, ponieważ w takiej sytuacji należy sporządzić kompletną dokumentację. Na dalszym etapie audytor energetyczny wykonuje szereg niezbędnych do uzyskania świadectwa energetycznego czynności: sprawdza instalację, rodzaj pieca w jaki wyposażona jest nieruchomość oraz oblicza parametry izolacyjne okien.

Korzyści płynące z posiadania świadectwa energetycznego

Według informacji zamieszczonych na stronie www.unicon-termo.pl, nabycie świadectwa energetycznego daje istotną wiedzę na temat zastosowanego w budynku systemu ogrzewania, co przekłada się na koszt zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu wykonawca bądź osoba planująca zamieszkać w danej nieruchomości będzie miała świadomość kosztów, z którymi w przyszłości będzie się musiała zmierzyć.