Czy będąc właścicielem motocykla warto się ubezpieczać?

0
143

Ustawodawca wymaga od właścicieli pojazdów mechanicznych posiadania ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej).Motocyklista podpisuje z ubezpieczycielem umową ważną rok czasu od momentu jej zawarcia. Po tym czasie istnieje możliwość jej renegocjacji lub przeniesienia się do innej firmy. Możemy również nie posiadać ważnej umowy z konkretnym zakładem ubezpieczeniowym. Jeżeli jednak jesteśmy czynnymi motocyklistami i zostaniemy przyłapani na jeździe bez ważnego OC, możemy narazić się na bardzo wysokie kary finansowe. Chociażby dlatego warto pamiętać o obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jakie korzyści mogę osiągnąć korzystając z pakietu ubezpieczeniowego AC?

Drugim oprócz polisy OC powszechnie używanym ubezpieczeniem jest tzw. Autocasco. Nie jest ono wymagane z prawnego punktu widzenia, lecz gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie dla osób poruszających się w ruchu drogowym. Dzięki wykupieniu tego rodzaju polisy, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie nawet w sytuacji, w której to my byliśmy prowodyrem wypadku bądź kolizji. W zlikwidowaniu szkody pomogą nam firmy specjalizujące się w świadczeniu tego rodzaju usług. Informacje na temat tego jakich procedur należy dopilnować w przypadku spowodowania stłuczki można znaleźć na www.motohangar.pl.

Ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków

Kolejnym dodatkowym ubezpieczeniem jest polisa chroniąca motocyklistę przed uszkodzeniami ciała nabytych w konsekwencji wypadku drogowego. W zależności od kwoty którą jesteśmy w stanie wydać na poczet tego zabezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci nam stosowną kwotę w ramach odszkodowania. Na rynku działają również pośrednicy, którzy np. w ramach zakupu motocykla w ich firmie, pomogą nam w załatwieniu wszelkich formalności w danym zakładzie ubezpieczeniowym. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest salon motocyklowy Moto Hangar.